Get Adobe Flash player
patriotyzm
<< Powrót

Pocztówki patriotyczne, rysowane przez dzieci w 1917 roku.

 
Konferencja: Wychowanie patriotyczne
- tradycja i wyzwania współczesności.
 
 
Trudno wyobrazić sobie edukację bez wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Toteż historycy i dydaktycy z kręgu Muzeum Historii Polski, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Stowarzyszenia Oświatowców Polskich podjęli próbę analizy zjawiska na przestrzeni ostatnich stuleci, oraz wskazania i wykorzystania potencjału dydaktycznego tkwiącego w tradycji historycznej.
 
 
Podczas konferencji środowisku dydaktyków historii i edukacji obywatelskiej oraz doradcom metodycznym z różnych ośrodków w kraju zostaną zaprezentowane uwarunkowania i koncepcje wychowania obywatelskiego i patriotycznego w przeszłości  Drugim celem spotkania jest dokonanie przeglądu współczesnych form i metod kształcenia. 
 
 
Obok części naukowej podsumowującej badania nad patriotyzmem w ujęciu historycznym istotną częścią i dopełnieniem konferencji będą warsztaty metodyczne, podczas których nauczyciele i metodycy zaprezentują własne doświadczenia realizacji celów wychowawczych, kształtowania postaw i wartości. Natomiast historycy i edukatorzy Muzeum Historii Polski dokonają prezentacji koncepcji działania Muzeum, analizy planów i projektów edukacyjnych. Wykłady będą prowadzić: dr hab. Stanisław Roszak, dr Jarosław Dumanowski, dr Andrzej Nieuważny, dr Mariusz Menz, dr Wojciech Piasek, dr Henryk Skałdanowski, dr Danuta Konieczka-Śliwińska, dr Piotr Unger.
 

 
Szkoła w Niemcach 1935 rok. Zbiory rodziny Frąckiewiczów.